News

Villaen med den store baghave

Villaen med den store baghave

Pr i dag er vi ikke længere ejere af et landbrug, men af villaen med den store baghave.
Det samme gør sig gældende for ca 25.000 andre ejendomme i landet.
På billedet her er vi derfor på tur i vores baghave med hunden og katten.
Det må jo ikke holdes klovdyr i villakvarterer.
Vi ved endnu ikke reelt hvilke konsekvenser det får for vores ejendom.
Så hvem ved hvad det ender med?
Men hunden og katten bliver indtil videre boende på Store Skærping sammen med os.
Og alle de andre hunde og katte 🙂

Skatteændring med tilbagevirkende kraft

Ejendomsskatten ændres med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2021.
Derfor forventer jeg selvfølgelig også at alle de bymæssige privilegier følger med til de nye villaer med stor baghave i distrikterne.
Det vil sige:
🐮 at de offentlige veje til nærmeste byskilt asfalteres i en bredde så to biler kan passere hinanden uden skader på undervognen
🐮 at der etableres gadebelysning
🐮 at der etableres cykelstier
🐮 at de udgifter der har været til vores fælles vej i samme periode bliver kompenseret
🐮 at varmechecken som ikke kom landejendomme til gode (træpiller) efterbetales
🐮 at det offentlige overtager naturplejen af hensyn til biodiversitetskrisen (hund og kat er dårlige naturplejere)
🐮 at offentlig transport etableres, så det er en reel mulighed

Det er vel for at kompensere alle disse mangler, at vi har haft en mere lempelig beskatning på vores lidt større villahaver?

Biodiversitetsparadoks

Tænk også på det kæmpe paradoks der er i, at staten på den ene side bruger store summer på gode natur-/miljøprojekter (Naturea2000, vådområder, lavbund osv), mens de på den anden side nu smadrer den kæmpe naturindsats der ofte gøres på denne type ejendomme.
Meget ofte endda fuldstændig frivilligt og for egen regning.
Mange ejendomme inkl vores har meget høj HNV-værdi på grund af meget stor grad af biodiversitet og ikke mindst en række rødliste-/bilagsarter.

Eksempelvis er mange af vores forskellige kolonier af gøgeurter dukket op efter opstart af naturpleje med vores besætning.
Læs mere om det her.

Se også listen over de 90 fuglearter, der indtil videre er registreret på ejendommen.

Og så er der ved os i tillæg de fantastiske, udrydningstruede og bevaringsværdige avlsdyr af racen Jysk kvæg.
Uddør de nu?

Tilbage på villaen med den store baghave er der dog stadig en dejlig bevaringsbesætning. Indtil videre i hvert fald.
Billedet er i øvrigt et par år gammelt og den store hund er nu flyttet til Ærø.

Følg os også meget gerne på facebook.

Tagged: , , , , ,

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *