• Farm

Bevaringsavl, selvforsyning og rekreation.

Gamle sorter i køkkenhaven

Gamle sorter i køkkenhaven

Brug af gamle sorter i køkkenhaven har de sidste par år fået fornyet opmærksomhed. Vi arbejder med gamle sorter både i frugt-, bær og køkkenhaven.

Gamle danske husdyrracer

Gamle danske husdyrracer

Flere af de gamle danske husdyrracer er idag stærkt udrydningstruede. Vi deltager i avlsprogrammet i regi af Miljø- og Fødevareministeriet.

Den vilde natur

Den vilde natur

Vi har meget stor fokus på at ejendommen drives bæredygtigt. Derfor græsses engarealerne ekstensivt af jysk kvæg og danske landracegeder. Dette har betydet en øgning i biodiversiteten på ejendommen.

Blandt andet med både Skovgøgelilje, Ringplettet Gøgeurt, Majgøgeurt og Vendsysselgøgeurt.

I tillæg er der pr dags dato observeret mere end 100 forskellige fuglearter.