Bevaringsavl

I Danmark har vi en række traditionelle husdyrracer, som er en del af vores historie og kulturarv, og som ofte har specielle egenskaber, der er opstået i Danmark.

De såkaldte “landracer” opstod i første halvdel af det nittende århundrede på baggrund af indførsel af husdyr fra andre lande og var dermed en “forbedring” af de lokale husdyr. 

Fra midten af det nittende århundrede opstod på baggrund af renavl mange af de husdyrracer, vi kender i dag – de såkaldte “kulturracer”. Racebegrebet er knyttet til fysiske karakteristika som for eksempel farve, aftegning og horn, foruden fysiologiske egenskaber, som dyrenes egnethed til bestemte produktionsformål og -systemer. Endvidere fik “stedegnethed” betydning for racebegrebet, da det blev antaget, at en race, der havde levet på en bestemt egn i generationer, ville være andre racer, der kom til den pågældende egn, overlegne.

Raceavlen blev i sidste halvdel af det nittende århundrede organiseret blandt andet med stambøger og dyrskuer. Herved opstod de mange forskellige racer, der prægede husdyravlen i første halvdel af det tyvende århundrede.

Efter nye reproduktionsmetoder blev indført i sidste halvdel af det tyvende århundrede, er der sket en voldsom global udbredelse af nogle få moderne husdyrracer med gode produktionsegenskaber. Denne udvikling betød, at mange af de racer, som var udviklet i Danmark gennem 1900-tallet, var på vej til at forsvinde, enten fordi de var udsat for fortrængningskrydsning med importerede racer, eller fordi der ikke længere var grundlag for deres hidtidige anvendelse i dansk husdyrbrug.

I Danmark er der derfor iværksat et arbejde for at bevare en række af disse husdyrracer, da de besidder specielle egenskaber og/eller har speciel betyding på anden vis.

Du kan her læse mere om de enkelte bevaringsværdige husdyrracer.

Danske husdyrgenetiske ressourcer

Gamle danske husdyrracers genomer

Kilde: Landbrugsstyrelsen