Den vilde natur

Vi har meget stor fokus på at ejendommen drives bæredygtigt. Derfor græsses engarealerne ekstensivt af jysk kvæg og danske landracegeder. Dette har betydet en øgning i biodiversiteten på ejendommen.

Blandt andet med både Skovgøgelilje, Ringplettet Gøgeurt, Majgøgeurt og Vendsysselgøgeurt.

I tillæg er der pr dags dato observeret mere end 100 forskellige fuglearter.