Den vilde natur

Vi har meget stor fokus på at ejendommen drives bæredygtigt. Derfor græsses engarealerne ekstensivt af jysk kvæg og danske landracegeder. Dette har betydet en øgning i biodiversiteten på ejendommen.

Blandt andet med både majgøgeurt og Vendsysselgøgeurt.

I tillæg er der pr dags dato observeret 51 forskellige fuglearter.